Build your dream home with trusted service

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt


Construction projects
now made quick and easy

10 YEARS OF EXPERIENCE

In construction and maintenance business


Visual Design

Lorem ipsum dolor sit ametconsetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

System Design

Lorem ipsum dolor sit ametconsetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

Building & Testing

Lorem ipsum dolor sit ametconsetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

Mentoring

Lorem ipsum dolor sit ametconsetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos sit iure quia. Tenetur labore nam saepe blanditiis magni, laboriosam inventore amet ut sed ad facilis velit temporibus nesciunt molestiae! Odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nobis ipsa eos, dolore, repudiandae saepe totam recusandae facere molestiae maiores cumque corporis culpa, vero possimus dignissimos accusantium dolorem, ea labore voluptates.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque consequatur necessitatibus saepe asperiores ratione aspernatur harum voluptatibus molestias. Aliquam molestias velit consequatur neque qui, ipsum dolore quos, quia. Veniam, dolor.

Kuidas toimub ventilatsioonisüsteemi hooldus

Kogu ekpluateerimisperioodi käigus peab ventilatsioonisüsteem olema range kontrolli all. Süsteem peab olema õigeajaliselt hooldatud ning vajadusel teostatud parandamistööd. Et säilitada ruumides normaalne õhuvahetus, eemaldada liigne niiskus, ebameeldivad lõhnad ja aurud, tuleb ventilatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada ja kontrollida.

Hooldus sisaldab:
 • Organisatsiooni küsimused;
 • Diagnostika;
 • Tehnilised hooldustööd;
 • Süsteemi detailide väljavahetus või parandmine;
Plaanilise ülevaatuse käigus kontrollitakse, kas õhutorustikud on kinnitatud, analüüsitakse andurite tööd, teostatakse kontroll õhu vastavusе sätestatud nõuete suhtes, asendatakse kulunud detailid, puhastatakse ja õlitatakse töötavad elemendid, vajadusel asendatakse filtrid.

Järgmise etappi käigus on ettenähtud remont tõkete ilmnemisel. Kui defekt on tähtsusetu ja demontaaž on ebaotstarbekas, teostatakse parandamistööd. Konstruktsiooni kõik kulunud ja vanad detailid asendatakse uute vastu. Juhul, kui tehnilised protsessid vajavad keerukama astmega tööd, teostatakse kapitaalremont. Õigeajaline hooldus pikendab ventilatsioonisüsteemi töövõimekust ning garanteerib selle korrektset toimimist.

Ventilatsioonisüsteemi monteerimine ja demonteerimine, hooldus ning projekteerimine.

Ventilatsioon toob ruumi puhta ja eemaldab saastunud õhu, selleks et ruumis oleks tervislik mikroklimaatiline keskkond, peab olema paigaldatud sätestatud ventilatsioonisüsteem.

Ventilatsioonisüsteemi monteerimise protsess

Ventilatsiooni monteerimine on vaheetapp üleminekul joonestamis staadiumist tööolekusse. Antud etapp on väga tähtis. Korrektselt läbiviidud töö ja kvaliteetsed ventilatsiooniseadmed tagavad töökindlust kui ka õiget funktsionaalsust ekspluateerimisel.

Monteerimise etappid:

 1. Ettevalmistus, mille käigus eemaldatakse eelmise ventilatsioonisüsteemi jäägid;
 2. Torude paigaldamine;
 3. Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine;
 4. Seadmete häälestamine;
Ventilatsioonisüsteemi monteerimise protsessi tuleb usaldada ainult valdkonna spetsialistedele. Lõpus teostatakse seadistustööd, mis näitavad, kas paigaldatud süsteem on valmis ekspluateerimiseks ning toovad nähtavale töökäigus tekkinud nõutele mittevastavused.

Nõuded spetsialistidele:

 1. Töökogemus antud valdkonnas vähemalt 1.a;
 2. Tähelepanelikkus ja kohusetundlikkus;
 3. Jooniste lugemisoskus;
 4. Erinevate tootjate seadmete kasutamisoskus ning selle detailideni tundmine;
 5. Kollektiivis töötamine;


Ventilatsiooni demonteerimine

Ventilatsiooni demonteerimist tuleb teostada kui:
 1. Plaanitav ülekolimine ühest hoonest/ruumist teisse;
 2. Toimub kapitaalremont ruumis, kus on paigaldatud ventilatsioonisüsteem;
 3. Vajalik ventilatsioonikanalite remont;

Kogu protsess jaguneb mitmeks etappiks:

 1. Süsteem lülitakse elektertoidest välja, et lahtivõtmise tööde käigus töötaja ei saaks vigastada;
 2. Katkestatakse sissepuhet, et kaista kontstruktsiooni võimalikke tõrgete esinemisest töökäigu;
 3. Õhukanalid demonteeritakse üksteise järel koos teiste toestusdetailidega, selleks et neid edaspidi taaskasutada;


Ventilatsioonisüsteemi demonteerimisel tuleb jälgida järgmisi nõuandeid:

Demonteerimist peab läbi viima ainult antud valdkonna spetsialist, kes omab teadmisi, oskab lugeda skeeme ning on varem teostanud demontaaži. See garanteerib seadmete tõrgeteta töö ning väldib võimalikke ebamugavusi.

Ventilatsiooni projekti väljatöötamine

Olenevalt ruumist, kus plaanitakse ventilatsioonisüsteemi paigaldamist, eristatakse projekti erinevate raskusastmete järgi. Tõmbeventilatsioon sobib korteritele ja eramajadele, kus ventilatsioon on vajalik ruumi värske õhuga varustamiseks ja ebameeldivate lõhnade kõrvaldamiseks. Suurtes ruumides, kus töötab palju inimesi ja on palju tehnikat, on vajalik keerukama konstrukstiooniga ventilatsioon.

Mõlema korra puhul peab projekteerimisarvutus olema detailne. Selle käigus arvestatakse: ruumi üldpind, tehniline eripära ja õhukeskkond.

Väljatöötamise protsessid

Väljatöötamise etappid:
 1. Tellimuse kinnitamine;
 2. Eelarvestus, mille käigus arvestatakse valitud seadmete tüüpi;
 3. Skemaatilise süsteemi mudeli väljatöötamine;
 4. Projekti kooskõlastamine tellijag;
 5. Parandused: arvestades ruumi eripära, tellija soovid ja erinevad nüanssid;
 6. Jooniste joonestamine, dokumentatsiooni koostamine;
 7. Lepingu allkirjastamine; kogu töö eelarve
Projekti koosseissu kuulub: kogu eelnevalt arvestatud andmed, tellija soovid, spetsifikatsioon, kuhu on arvestatud kõik tööriistad ja seadmed, millega plaanitakse edaspidi teostada tööd, ventilatsiooni uuringuid, millega määratakse mustuse taseme ja süsteemi puhastuse vajaduse ja ventilatsioonisüsteemi joonised. See võimaldab graafiliselt ettekujutada tulevase süsteemi ehituse ning selle kokkusobitamist konditsioneeriga. Selleks, et vältida edaspidised arusaamatused ning tagada korrektne ventilatsioonisüsteemi töö, tuleb tellida tööd ainult antud valdkonna spetsialistide käest, kes omavad pikaajalist kogemust.

Trusted by some of amazing people

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr diam nonumy

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo

Our Projects

 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image
 • Consetetur sadipscing

  30 Dec, 2014

  image